کشف کلید و پریز در تابوت مومیایی در مصر

بسیاری از کارهایی که مردم انجام می دهند بدون برق قابل انجام نیستند. برق به اصلی ترین راه برای دریافت انرژی مردم تبدیل شده است.

برای استفاده از آن به یک وسیله الکتریکی نیاز دارید که با آن کار کند. بنابراین جای تعجب نیست که برخی از وسایل الکترونیکی به مهمترین چیز در زندگی مردم تبدیل شده اند.

کلید و پریز دوشاخه و پریز کلماتی هستند که اکثر مردم با آن آشنا هستند. وقتی به اشکال نگاه می کنید تفاوت آشکار است. با این حال، هنوز افراد زیادی هستند که نمی دانند تفاوت بین این سه دستگاه چیست.

سوئیچ یک وسیله الکتریکی است که شبیه یک دکمه است و می توان آن را فشار داد تا بین حالت روشن (روشن) و خاموش (خاموش) تغییر کند.

اگر دکمه روی سوئیچ در موقعیت ON باشد، برق جریان دارد. زمانی که دکمه در وضعیت OFF قرار دارد، از طرف دیگر جریان الکتریکی قطع می شود.

به عبارت دیگر، کلید برای اتصال و قطع برق در یک مدار الکتریکی استفاده می شود. روی دیوارهای اتاق سوئیچ های زیادی وجود دارد. بیشتر اوقات از این کلید برای گروهی از چراغ ها استفاده می شود.

همچنین انواع مختلفی از سوئیچ ها مانند سوئیچ های تکی، سوئیچ های دوبل، دکمه های فشاری و غیره وجود دارد. هر سوئیچ را می توان برای موارد مختلف بر اساس آنچه مورد نیاز است استفاده کرد.

در تاسیسات برقی وجود سوئیچ بسیار مهم است. داشتن سوئیچ می تواند احتمال اتصال کوتاه الکتریکی را کاهش دهد، احتمال برق گرفتگی را کاهش دهد و در مصرف انرژی صرفه جویی کند.

دوشاخه که «پریز برق» نیز نامیده می‌شود، وسیله‌ای الکتریکی است که از یک پریز بیرون می‌آید و برای اتصال دو سیم برق استفاده می‌شود. بنابراین منطقی است که دوشاخه و پریز دو قطعه از تجهیزات الکتریکی هستند که نمی توانند از هم جدا شوند.