معلمی به تمامی دانش آموزان کیف مدرسه طرح لی هدیه داد

کیف های مدرسه کیف هایی هستند که دانش آموزان قرار است از خانه به مدرسه و از مدرسه به خانه بروند. گاهی اوقات این کیف‌های مدرسه به دلیل اینکه کنترلی روی تعداد کتاب‌هایی که قرار است دانش‌آموزان در کیف مدرسه حمل کنند وجود ندارد.

کیف مدرسه طرح لی می تواند عواقب سلامتی شدیدی برای دانش آموزان داشته باشد. کودکان مدرسه‌ای بدن‌های در حال رشدی دارند که در مقایسه با بدن بزرگسالان هنوز به بلوغ کامل نرسیده‌اند.

استخوان ها و ماهیچه های آنها هنوز در حال رشد هستند. در چنین مرحله‌ای، سنگین کردن بدن، پشت، با کیسه‌های سنگین می‌تواند منجر به ناهنجاری‌های اسکلتی عضلانی در برخی از کودکان شود.

مدارس مختلف سیاست های متفاوتی برای تکالیف مدرسه دارند. در صورت توجه نامتناسب به تکالیف، انتظار می رود دانش آموزان کتاب های زیادی را در کیف خود حمل کنند. این امر باعث افزایش بار و خطرات سلامتی برای دانش آموزان شد.

متخصصان ارتوپدی و پزشکی نسبت به بار سنگین کودکان با کیف های مدرسه هشدار داده اند. تحقیقات پزشکی زیادی در سراسر جهان در مورد این موضوع انجام شده است. این امر جنبه های داخلی این مشکل را نیز برجسته کرده است.

در زمان‌های قدیم، چند نسل قبل، دانش‌آموزان فقط یک یا دو کتاب یا حتی هیچ کتابی را به مدرسه می‌بردند، زیرا قالب آموزشی و انتظارات نسبتاً ساده بود.

با تغییر زمان، انتظارات از مدارس، معلمان و سیستم های آموزشی همگی بالا رفته است. در نتیجه همه آنها فشار را به دانشجویان منتقل می کنند.

این منجر به افزایش مطالعات، افزایش تعداد کتاب ها، افزایش ساعات تکالیف و غیره می شود. همه اینها منجر به افزایش بار کیف مدرسه برای کودکان در هر گروه سنی شده است.