شیلنگ آب رادیاتور 206 که جان کودکی را گرفت

شیلنگ هایی که شکننده، ترک خورده یا ترک خورده هستند، نشانه قوی ای از خرابی قریب الوقوع شلنگ است.

این علائم نشانه ای از خرابی پوشش شلنگ یا لوله است که منجر به از دست دادن فشار مایع خنک کننده می شود و مایع خنک کننده باعث گرمای بیش از حد می شود.

شیلنگ آب رادیاتور 206 همراه با سایر اجزای شیلنگ خنک کننده، از جمله شیلنگ های بخاری و بای پس، باید به طور دوره ای بازرسی و نگهداری شوند تا از هدر رفتن مایع خنک کننده جلوگیری شود و از عملکرد بهینه سیستم خنک کننده اطمینان حاصل شود.

یک بازرسی بصری ممکن است وضعیت شلنگ و نشانه ای از تعویض را نشان دهد. در برخی موارد، خرابی یکی از اجزای مربوطه در سیستم خنک کننده نشان می دهد که شلنگ تعویض شود.

برخی از بازرسی های بصری که ما به دنبال آن هستیم عبارتند از ترک، ساییدگی، تورم، گیره شلنگ، نرمی شلنگ در اثر قرار گرفتن در معرض روغن یا گریس، یا حتی تغییر رنگ مایع خنک کننده.

تشخیص وضعیت واقعی شلنگ از ظاهر بیرونی دشوار است. اکثر شیلنگ های رادیاتور از داخل خراب می شوند. خرابی لوله شلنگ یا نشتی سوراخ سوزن بدون بررسی فشار یا سایر وسایل تشخیص نشتی مانند محلول آب و صابون به راحتی قابل مشاهده نیست.

توجه به این نکته مهم است که شیلنگ های رادیاتور ممکن است به دلیل خرابی قطعات مرتبط یا نگهداری نادرست خراب شوند.

به عنوان بخشی از سیستم توزیع مایع خنک‌کننده، همه اجزا از جمله خود خنک‌کننده، رادیاتور، درپوش رادیاتور، ترموستات و پمپ آب باید به درستی کار کنند تا از عملکرد بهینه انتقال حرارت یا خنک‌کننده موتور اطمینان حاصل شود.

به طور کلی، یک بازرسی منظم پیشگیرانه باید شامل موارد زیر باشد: سطح و وضعیت مایع خنک کننده و غلظت، تعویض مایع خنک کننده و یا شستشو در صورت لزوم. شیلنگ ها را بازرسی کنید و در صورت مشاهده علائم ساییدگی یا آسیب، تعویض کنید.